ISO 22000

ISO 22000-серія міжнародних стандартів на системи менеджменту в галузі безпеки харчової продукції. Перший стандарт серії ISO 22000, ISO 22000:2005 «Системи менеджменту безпеки продовольства і харчової продукції — Вимоги для будь-яких організацій у ланцюгу поставок» був опублікований Міжнародною організацією по стандартизації ISO у 2005 році[1]. Це перший міжнародний стандарт, на підставі якого можна впровадити та сертифікувати систему менеджменту безпеки харчової продукції. У ньому розглянуті питання інформування, управління системою та контролю ризиків для харчової безпеки.

Стандарт об’єднав принципи, на яких заснована система аналізу небезпек і встановлення критичних контрольних точок ХАССП, і заходи щодо застосування цієї системи, розроблені комісією «Кодекс Аліментаріус».

Розробка стандарту ISO 22000 дозволила зблизити вимоги до систем ХАССП з вимогами міжнародних стандартів на системи менеджменту (т. к. вимоги стандарту ISO 22000 гармонізовані з вимогами інших стандартів, наприклад, стандарту в області систем менеджменту якості ISO 9001).

Призначення стандарту
Міжнародний стандарт ISO 22000 визначає вимоги для системи управління безпечністю харчових продуктів.

Стандарт ISO 22000 призначений для проведення сертифікації систем менеджменту безпеки харчових продуктів організацій, що беруть участь у харчовому ланцюгу, переробних або виробляють:

продукцію з малим і з великим терміном зберігання,
харчові інгредієнти,
тваринницьку продукцію,
упаковку для харчових продуктів,
обладнання,
очищаючі засоби.
Необхідними вимогами до підприємств харчової промисловості, які прописані в стандарті ІЅО 22000, є наступні:

застосування тільки спеціалізованої техніки, машин і устаткування для виробництва продукції;
безпека експлуатації будівель і приміщень; своєчасна перевірка обладнання та його технічне обслуговування;
своєчасне і достатнє постачання водою, парою і повітрям;
правильне використання сировини і матеріалів, що застосовуються при виробництві;
правильне поводження з напівфабрикатами і готовими продуктами харчування;
проведення заходів по запобіганню забруднень поверхонь та обладнання;
контроль над появою шкідників;
санітарно-гігієнічні заходи;
гігієна і здоров’я персоналу, що працює на підприємстві.
Цей стандарт розроблений для того, щоб допомогти організаціям-учасникам харчової ланцюга, незалежно від їх розміру, однозначно зайняти свої сегменти ринку і успішно збільшувати його межі і задовольняти вимоги зацікавлених сторін, включаючи клієнтів організації.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *