ISO 9001

Система менеджменту якості організації згідно ISO 9001 (в російськомовній транскрипції Сертификация ISO 9001) забезпечує досягнення цілей і завдань компанії, формалізуючи процеси, процедури та обов’язки по реалізації її політики і цілей в області якості. Заснований на восьми принципах управління якістю, міжнародний стандарт ISO 9001: 2015 визначає, яким чином організація забезпечує виконання вимог своїх клієнтів і всіх зацікавлених сторін. Ось ці вісім принципів:

орієнтація на клієнта;
лідерство;
залучення співробітників;
процесний підхід;
організаційний контекст;
постійне вдосконалення;
прийняття рішень на основі фактів;
ризик-орієнтоване мислення. Процедура сертифікації систем менеджменту якості ISO 9001 (ІСО 9001) допомагає організаціям розвиватися і підвищувати свою ефективність, а також демонструвати прихильність якості за участю в тендерах. Сертифікат відповідності ISO 9001 (ІСО 9001) видається після успішного проходження аудиту на відповідність вимогам стандарту і дозволяє організаціям:

працювати більш ефективно;
забезпечувати відповідність нормативно-правовим вимогам;
виходити на нові ринки;
виявляти ризики і управляти ними.

Добавить комментарий